Eesti English
Lietuvių
Estija ir Lietuva » Estai Lietuvoje »

Estai Lietuvoje


Leedu Eestlaste Selts (LES)
Lietuvos estų draugija
Adresas: Raugyklos 25, Vilnius
www.les.lt

Pirmininkė Liia Urman
darbo tel. (+370 5) 272 51 61
mobilus telefonas (+370 698) 74927
el. paštas: urman@lorensas.eu

Draugija savo veikla stengiasi išsaugoti estų tradicijas, pristatyti Estijos kultūrą, kartu švęsti su Estija susijusias šventes (Nepriklausomybės dieną, Jonines, Kalėdas). Daug dėmesio yra kreipiama ir į estų kalbos puoselėjimą bei ryšių su tėvyne išsaugojimą. Ne visi čia gyvenantys antros ar trečios kartos estai moka estų kalbą, dėl to kiekvienais metais stengiamasi Lietuvos estų vaikus  siųsti į kalbos stovyklas  Estijoje.

Estai į Lietuvą pateko skirtingais keliais, dauguma jų čia apsigyveno po santuokos su lietuviais. Keletas vyresnės kartos estų į Lietuvą atvyko gyventi po tremties Sibire, jiems buvo uždrausta grįžti į Estiją. Yra ir tokių, kurie, baigę aukštuosius mokslus Estijoje, gavo paskyrimus dirbti Lietuvoje. Paskutiniu metu Lietuvoje gyvena nemažai estų, kuriuos į Lietuvą atvedė verslo reikalai, tačiau jų buvimas Lietuvoje yra laikino pobūdžio ir estų bendruomenės veikloje jie aktyviai nedalyvauja.

Lietuvoje gyvenantys estai tarpusavyje bendrauja jau daugelį metų, nors Lietuvos Estų draugija Lietuvoje oficialiai pirmą kartą įregistruota 1987 metais.

TopBack

© Estijos Ambasada Vilniuje A.Mickevičiaus 4a, 08119 Vilnius, Lithuania tel. (370) 5 278 02 00, e-mail: sekretar@estemb.lt