Eesti English
Lietuvių
Konsulinė informacija » Konsulinė pagalba »

Konsulinė pagalba


Konsulinė pagalba

Estijos atstovybių užsienyje (ambasada, konsulatas, garbės konsulas) svarbiausios užduotys yra padėti Estijos piliečiams užsienyje, esant reikalui imtis visų priemonių Estijos piliečių ir juridinių asmenų teisių ir įstatyminių interesų gynybai užsienyje bei įstatymais nustatyta tvarka peržiūrėti Estijos piliečių ir juridinių asmenų pareiškimus.

Estijos Respublikos atstovybė užsienyje pagalbą teikia žemiau nurodytais atvejais:

1. DOKUMENTŲ PAMETIMO ar VAGYSTĖS ATVEJU žmogui reikia dokumento suteikiančio teisę grįžti į Estiją. Lietuvos Respublikoje pasą praradęs Estijos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolatos gyventi Estijoje, asmeniškai privalo kreiptis į ambasadą, kad jam būtų išduotas dokumentas ar leidimas grįžti į Estiją. Esant galimybei, prašome iš anksto paskambinti į ambasadą telefonu (370 5) 2780200 arba Estijos Užsienio reikalų ministerijos budinčiu numeriu (372) 631 70 00.
Norint gauti dokumentą grįžimui į Estiją, reikia pateikti:

  • prašymą
  • 2 nuotraukas 40x50 mm
  • jei dokumentas dingo įvykdžius nusikaltimą, būtina pateikti policijos pažymą, kuri patvirtins, kad buvo kreiptasi į policiją
NB! Grįžimo dokumentas ar leidimas nėra dokumentai su kuriais galima gyventi užsienyje ar keliauti į trečiąsias šalis, bet yra skirti kuo skubiau grįžti į Estiją.


2. Estijos piliečio ar asmens, turinčio leidimą nuolatos gyventi Estijoje, SULAIKYMO ATVEJU užsienyje DĖL GALIMO TEISINIO PAŽEIDIMO sulaikytasis turi teisę pareikalauti, kad kuo skubiau būtų informuotas konsulinis pareigūnas bei reikalauti susitikimo ar telefoninio pokalbio su juo artimiausiu metu nuo sulaikymo. Taip pat jis turi teisę pareikalauti advokato ir šeimos narių informavimo apie sulaikymą. Tai gali atlikti pats sulaikytasis asmuo arba pareigūnas, kuris jį sulaikė. Sulaikytas asmuo turi teisę pasinaudoti vertėjo paslaugomis, jei jis nemoka kalbos, kuria vedama apklausa.

NB! Būnant užsienyje svarbu laikytis čia galiojančių įstatymų ir taisyklių. Galioja visuotinai žinomas principas: įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.


3. LIGOS, NELAIMINGO ATSITIKIMO, GAMTINĖS STICHIJOS/NELAIMĖS ATVEJU AR TAPUS NUSIKALTIMO AUKA Estijos pilietis ir asmuo, turintis nuolatinį leidimą gyventi Estijoje, turi teisės dėl pagalbos kreiptis į artimiausią Estijos Respublikos atstovybę ar garbės konsulą.


Jeigu asmeniui yra reikalinga piniginė parama/pagalba, jo giminės, draugai ar kiti asmenys reikalingą pinigų sumą gali pervesti į Estijos Užsienio reikalų ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą  Swedbanke  o atstovybė pinigus išmokės asmeniui po to, kai pinigai pasieks jos sąskaitą.

Kreipiantis į užsienio atstovybę, reiktų nepamiršti, kad ji nevykdo kelionių agentūrų, ligonių kasos ar kredito įstaigos uždavinių. Užsienio atstovybė negali ir neturi teisės apmokėti Jūsų viešbučio sąskaitų ir gydymo išlaidų, negali paskolinti pinigų ar pasiūlyti nakvynės. Taip pat atstovybė neužsakinėja lėktuvo, laivo ir traukinio bilietų ar nakvynės viešbutyje.


4. MIRUS ESTIJOS PILIEČIUI
Mirus Estijos piliečiui, atliekant reikalingus veiksmus, reikia laikytis užsienio valstybėje galiojančių įstatymų, o mirties užregistravimui reiktų kreiptis į Estijos konsulinę įstaigą.


TopBack

© Estijos Ambasada Vilniuje A.Mickevičiaus 4a, 08119 Vilnius, Lithuania tel. (370) 5 278 02 00, e-mail: sekretar@estemb.lt