Eesti English
Lietuvių
Konsulinė informacija » Konsuliniai veiksmai »

Konsuliniai veiksmai


Estijos Respublikos Ambasada Vilniuje vykdo žemiau pateiktus konsulinius veiksmus:

 • užtikrina konsulinėje teritorijoje esančiam balso teisę turinčiam Estijos piliečiui galimybę įgyvendinti savo balso teisę pagal Riigikogu rinkimų įstatymą;

 • priima konsulinėje teritorijoje gyvenančio ar čia laikinai gyvenančio Estijos piliečio prašymą pakartotiniam pasui gauti ir išduoda įformintą pasą;

 • priima užsienio valstybėje gyvenančio Estijos piliečio prašymą dėl Estijos pilietybės atsisakymo ir išduoda piliečiui atitinkamus dokumentus;

 • sudaro, keičia, taiso ir anuliuoja gimimo, mirties, santuokos aktus,  atstato prarastus civilinius aktus, išduoda pažymėjimus, civilinių aktų nuorašus bei pažymas;

 • atstovauja konsulinėje teritorijoje esantį neveiksnų arba riboto veiksnumo Estijos pilietį, gina jo teises ir įstatymais numatytus teisėtus interesus, kol šis pilietis neturi savo atstovo;

 • išduoda pažymas apie konsului žinomas aplinkybes;

 • gina konsulinėje teritorijoje sulaikyto ar bausmę atliekančio Estijos piliečio teises;

 • išduoda pažymas bei leidimus grįžti į Estiją;

 • pataria konsulinėje teritorijoje esančiam Estijos piliečiui dėl neatidėliotinos finansinės pagalbos;

 • priima prašymus išduoti leidimus gyventi ir dirbti Estijoje bei išduoda leidimus gyventi ir dirbti;

 • savo kompetencijos ribose atlieka notarinius veiksmus;

 • atlieka kitus įstatymais numatytus konsulinius veiksmus.

TopBack

© Estijos Ambasada Vilniuje A.Mickevičiaus 4a, 08119 Vilnius, Lithuania tel. (370) 5 278 02 00, e-mail: sekretar@estemb.lt